tamtadam
O ľudských právach počul asi každý. Počúvať však nestačí. Chceme ukázať všetkým, čo majú záujem, ako túto tému príťažlivejšie vysvetliť nastupujúcej generácii. Ľudské práva sa týkajú všetkého okolo nás. Preto sme sa rozhodli konať.

Čítať viac

7.12.

Silné príbehy dokážu zmeniť svet. Ako ich však vyrozprávať tak, aby zasiahli nás všetkých? Ako využiť silu fotografie, vytvoriť silný medzinárodný network, alebo hovoriť o veľmi senzitívnej téme, tak, aby získala pozornosť širokej verejnosti? Na konferencii to ukážu profesionáli z rôznych kreatívnych oblastí, ktorých poslaním je hovoriť jednoducho aj o zložitých témach.

Čítať viac

Lorem Ipsum

8.12.

Ľudské práva sú dnes skloňované vo všetkých pádoch. Zároveň však sledujeme nárast extrémizmu, radikalizmu a šírenia nenávisti. Ľudské práva musíme znovuobjaviť a preniesť najmä do škôl, ale aj bežného života detí, mladých ľudí aj dospelých. A práve teraz, keď sa sa pripravuje najväčšia reforma slovenského školstva je potrebné hovoriť, ako by naše školstvo malo vyzerať.

Čítať viac

Lorem Ipsum

9.12.

Ako sú ľudské práva prítomné v našej politike a jej oblastiach? Miestna politika má obrovský vplyv na každodenný život, no v praxi potrebuje naštartovať, aby tézy neboli iba pekne napísané, ale naozaj fungovali. Spoločne sa zamyslíme nad tým, akým spôsobom realizovať politiku podporujúcu výchovu a vzdelávanie k ľudským právam na miestnej úrovni v škole, aby bola prínosom pre deti, mladých ľudí a celú spoločnosť.

Čítať viac