PREZENTÁCIE

Audrey Osler (Nórsko)
Ľudské práva a vzdelávanie: Etický rámec vzdelávania pre sociálnu spravodlivosť
“HRE metodotógia”
Human Rights and schooling: An ethical framework for teaching for social justice
HRE Methodology

pdf-ikona-cc

 

Ľudské práva a vzdelávanie: Kde sme a kam smerujeme na Slovensku
Human rights and schooling: Where are we, Where are we going
Elena Kriglerová Gallová (SR) / Centrum pre výskum etnicity a kultúry / CVEK – Centre for the Research of Ethnicity and Culture

pdf-ikona-cc

 

Ľudské práva a vzdelávanie: Kde sme a kam smerujeme na Slovensku
Human rights and schooling: Where are we, Where are we going
Peter Dráľ (SR) / Chceme vedieť viac / Campaign – We want to know more

pdf-ikona-cc

 

Olafur Sveinson (Island)
Erla Margret (Island)
Ako funguje systém špeciálnych škôl na Islande? “Crazy Viking Teachers”
How does the system of special schools on Iceland work? “Crazy Viking Teachers”

pdf-ikona-cc

 

Ľudské práva v školách: Ako to vieme robiť na Slovensku?
Human rights and schooling: How do we do Human rights in education in Slovakia?
Terézia Drdulová (ZŠ Smolenice)

pdf-ikona-cc

 

Ľudské práva v školách: Ako to vieme robiť na Slovensku?
Human rights and schooling: How do we do Human rights in education in Slovakia?
Viera Grohová (ZŠ Letná, Poprad)

pdf-ikona-cc

 

Ľudské práva v školách: Ako to vieme robiť na Slovensku?
Human rights and schooling: How do we do Human rights in education in Slovakia?
Patrícia Zrnčíková (ZŠ Janka Matušku, Dolný Kubín)

pdf-ikona-cc

 

Stener Ekern (Nórsko)
Ľudské práva ako zákon a demokratická hodnota. Skúsenosti z Nórska.
Human Rights as Law and as a Democratic value. Experiences from Norway and beyond.

pdf-ikona-cc

 

Milan Ftáčnik (SR)
Prezentácia návrhu konceptu “Učiace sa Slovensko” (národný program rozvoja vzdelávania a výchovy, ako podklad pre reformu školstva)
Presentation of tha national conception “Learning Slovakia” (National Program of Education&Developement)

pdf-ikona-cc

 

Soffia Vagnsdóttir (Island)
Ako uchopiť politiku na lokálnej úrovni: Island-Akureyri
Local Policies in Education: Iceland-Akureyri

pdf-ikona-cc