EDUCATION

educationbitmap

8.12. THE POWER OF EDUCATION

Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Ľudské práva majú v škole svoje miesto

Ľudské práva sú dnes skloňované vo všetkých pádoch. Zároveň však sledujeme nárast extrémizmu, radikalizmu a šírenia nenávisti. Ľudské práva musíme znovuobjaviť a preniesť najmä do škôl, ale aj bežného života detí, mladých ľudí aj dospelých. A práve teraz, keď sa sa pripravuje najväčšia reforma slovenského školstva je potrebné hovoriť, ako by naše školstvo malo vyzerať.

REČNÍČKY A REČNÍCI

Moderátor: Ondrej Gallo

ondro_fotkaDlhodobo sa venuje problematike neformálneho vzdelávania, detských práv a v poslednom období aj téme boja proti korupcii.

Od marca 2015 pracuje ako programový manažér Nadácie Pontis, kde je zodpovedný najmä za správu Fondu pre transparentné Slovensko.

 

Audrey Osler (Nórsko)

audrey-oslerProfesorka na univerzitách v Nórsku a Veľkej Británií (Leeds), kde založila Centrum pre Ľudské práva a vzdelávanie. Vo výskume sa zaoberá sociálnou spravodlivosťou, ľudskými právami, tvorbou politík a vzdelávaním. Audrey Osler vystupuje ako expertka v mnohých medzinárodných inštitúciách vrátane Rady Európy, Unesco a Európskej komisie. Je autorkou 19 kníh a 120 odborných štúdií a článkov.

 

pdf-ikona-cc

MAIL: a.h.osler@leeds.ac.uk

TWITTER: @audreyosler

Elena Gallová Kriglerová (SR)

elka-kriglerovaVyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľka Centra pre výskum etnicity a kultúry a od roku 2012 jeho riaditeľka. Prácu v treťom sektore začala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky. Kultúrna integrácia, prístup detí z prostredia menšín k vzdelávaniu a interetnické vzťahy sú témami, ktorými sa zaoberá najčastejšie. V súčasnosti sa intenzívne venuje aj téme integrácie migrantov na lokálnej úrovni a spolupráci so samosprávami.

 

pdf-ikona-cc

WEB: www.cvek.sk

Peter Dráľ (SR)

peter-dralPeter Dráľ je analytik a lektor v oblasti vzdelávania spolupracujúci s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Zameriava sa na ľudskoprávne a interkultúrne otázky, inkluzívne vzdelávanie a manažment vzdelávacích reforiem. V rokoch 2006 – 2014 pracoval v Nadácii Milana Šimečku, od roku 2014 sa angažuje v kampani Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa snaží zapojiť širokú verejnosť, odborníkov a tvorcov politiky do dialógu o budúcnosti vzdelávania v krajine.

 

pdf-ikona-cc

WEB: www.chcemevedietviac.sk

MAIL: peterdral@gmail.com

Olafur Sveinson (Island)

olafur-sveinsonSkúsený učiteľ a pracovník s deťmi a mladými na Islande a v Dánsku. Venuje sa rozvoju vzdelávania a špeciálnemu školstvu. Sedem rokov pracoval v diagnostickom domove pre 12-18 ročných.

V súčasnosti pracuje v špeciálnej škole Hlíðarskóli, kde vyučuje umenia a remeslá.

 

 

pdf-ikona-cc

Erla Margret (Island)

erla-margretUčiteľka na základnej škole. Pracuje v Hlíðarskóli, čo je špeciálna škola pre deti s poruchami správania a mentálnym postihnutím.

Venuje sa najmladším deťom v tejto škole.

 

 

 

pdf-ikona-cc

Terézia Drdulová (SR)

drdulovaPracuje ako špeciálna pedagogička na bežnej základnej škole, je mama 3 detí. Je spoluzakladateľka a predsedníčka OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus. Propagátorka samostatného života osôb s postihnutím a využívania ich potenciálu a Nadáciou Pontis označená za sociálnu inovátorku. Je autorkou metodickej príručky o inklúzii pre materské školy. Ako dobrovoľníčka sa venuje voľnočasovým aktivitám pre deti a mladých ľudí s postihnutím.

 

pdf-ikona-cc

Patrícia Zrnčíková (SR)

patricia-zrncikovaJe učiteľkou na ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne. V škole má na starosti projekt UNICEF, Škola priateľská k deťom. Iniciuje a realizuje množstvo školských aktivít. Jej príspevok bude zameraný na to, ako ľudské práva implementujú do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci projektu Právom spojení.

 

 

pdf-ikona-cc

Viera Grohová (SR)

viera-grohovaV školstve pracuje od roku 1978. Jej kariéru významne ovplyvnilo, že si vyskúšala prácu učiteľky, školskej inšpektorky aj riaditeľky školy. Od roku 2003 vedie Spojenú školu v Poprade. Projektom Škola pre každého sa jej podarilo vytvoriť model školy, ktorá považuje potreby a jedinečnosť každého žiaka za skutočný základ ďalšieho rozvoja a rovako bežného dňa v škole. Za realizáciu projektu a výborné výsledky bola ocenená čestným uznaním sv. Gorazda.

 

pdf-ikona-cc