POLICIES

policiesbitmap

9.12. THE POWER OF POLICIES

Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Reštart vnímania ľudských práv

Ako sú ľudské práva prítomné v našej politike a jej oblastiach? Miestna politika má obrovský vplyv na každodenný život, no v praxi potrebuje naštartovať, aby tézy neboli iba pekne napísané, ale naozaj fungovali. Spoločne sa zamyslíme nad tým, akým spôsobom realizovať politiku podporujúcu výchovu a vzdelávanie k ľudským právam na miestnej úrovni v škole, aby bola prínosom pre deti, mladých ľudí a celú spoločnosť.

REČNÍČKY A REČNÍCI

Moderátor: Ondrej Gallo

ondro_fotkaDlhodobo sa venuje problematike neformálneho vzdelávania, detských práv a v poslednom období aj téme boja proti korupcii.

Od marca 2015 pracuje ako programový manažér Nadácie Pontis, kde je zodpovedný najmä za správu Fondu pre transparentné Slovensko.

 

 

Stener Ekern (Nórsko)

ekern-stenerDoktor sociálnej antropológie na Univerzite v Oslo, ktorý má mnoho pracovných skúseností z krajín Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. Pracoval ako koordinátor rozvojovej práce v Organizácii spojených národov a neskôr ako vedecký pracovník a profesor v Nórskom centre pre ľudské práva. Špecializuje sa na politickú antropológiu a vzdelávanie k ľudským právam.

 

pdf-ikona-cc

MAIL: stener.ekern@nchr.uio.no

Milan Ftáčnik (SR)

Milan Ftáčnik pôsobí takmer 20 rokov v politike, z toho väčšinou v oblasti školstva. V rokoch 1990-1998 bol poslancom Národnej rady SR a členom výboru pre vzdelávanie, v rokoch 1998-2002 bol ministrom školstva SR, v rokoch 2002-2006 bol poslancom Mestského zastupiteľstva a členom komisie pre školstvo, v rokoch 2005-2013 bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a členom komisie pre školstvo. Okrem toho bol aj starostom Petržalky (2006-2010) a primátorom Bratislavy (2010-2014).

pdf-ikona-cc

Viera Kalmárová (SR)


Hlavná školská inšpektorka, ktorá sa udržiava v aktívnej pedagogickej kondícii okrem iného aj kontaktami s nadanými žiakmi, ktorí sa zúčastňujú geografickej olympiády.
Podporuje pozitívne trendy v  slovenskom vzdelávacom systéme, keďže si uvedomuje ťažko zvrátiteľné dôsledky jeho súčasnej krízy. Aktívne vystupuje proti neuplatňovaniu princípu rovného prístupu rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a zaoberá sa témou vzťahu medzi hodnotovými postojmi žiakov a mierou a kvalitou ich vedomostí, ktoré stoja v pozadí formovania týchto postojov.

Dagmar Horná (SR)

dagmar-hornaPolitologička a predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv; členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a spoluzakladateľka Katedry politológie UK. Je dlhoročná vysokoškolská učiteľka, stála pri vzniku UNESCO Chair for Human Rights Education a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Pracovala ako riaditeľka Odboru ľudských práv na Úrade vlády SR.

MAIL: dagmar.horna@gmail.com

Soffia Vagnsdóttir (Island)

soffia-vangsdottirJe šéfkou školského odboru v meste Akureyri. Má na starosti mnoho škôlok a škôl v regióne. Zameriava sa na najmä na inovácie v školách a venuje sa rozvoju škôl, aby dokázali reagovať na nové výzvy. Je autorkou kníh o hudobnom vyučovaní v škôlkach špeciálne pre ľudí, ktorí nemajú hudobné vzdelanie. Je zároveň 12 rokov komunálna politička a matka 5 detí.

 

pdf-ikona-cc

MAIL: soffiav@akureyri.is